Ocena bezpieczeństwa kosmetyku krok po kroku

Przed debiutem na rynku, każdy wyrób kosmetyczny musi zostać bardzo dokładnie przebadany pod kątem bezpieczeństwa. Każdorazowa zmiana w składzie kosmetyku (nawet minimalna) wymusza rozpoczęcie procedury oceny od nowa. Po wymaganych ocenach bezpieczeństwa produkt powinien zostać dodany do europejskiej bazy produktów kosmetycznych CPNP. Po tym można legalnie wprowadzać wyrób na rynki krajów Unii Europejskiej. Braki w tych procedurach mogą skutkować bardzo wysokimi karami pieniężnymi.
1. zgodność składu wyrobu z przepisami prawa – poszukiwanie składników niedozwolonych i takich które mogą być stosowane jedynie w ograniczonym zakresie (ocena czy ten pułap nie został przekroczony), weryfikacja ewentualnego negatywnego oddziaływania substancji między sobą i z opakowaniem,
2. toksyczność substancji wchodzących w skład kosmetyku – każdy składnik jest bardzo dokładnie badany. Zwraca się szczególną uwagę na najbardziej groźne możliwe konsekwencje – ryzyko nowotworowe, mutagenne, problemów z rozrodczością itp. Opiera się o literaturę i badania przeprowadzone w przeszłości,
3. ocena ekspozycji czyli narażenia – wyznacza się dzienny limit, który może zostać użyty na skórze konsumenta, biorąc pod uwagę np. miejsce stosowania, czy nastąpi spłukanie produktu, okres stosowanie danego specyfiku, przeznaczenie wyrobu (np. osoby starsze),
4. ryzyko dla poszczególnych substancji wyrobu – każdy komponent produktu jest oceniany pod kątem określonego typu wyrobu i jego ilości,
5. badanie gotowego produktu – ocena mikrobiologiczna, stabilność produktu, cechy dermatologiczne, skuteczność jeśli oddziałuje na bezpieczeństwo (np. ochrona przed słońcem),
6. ewentualne działania niepożądane – mogą występować nawet w przypadku w pełni bezpiecznych produktów (np. uczulenia),
7. ostateczny raport bezpieczeństwa kosmetyku.

0 komentarze/y

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *